Danmarks Breve

BREV TIL: Hardenack Otto Conrad Laub FRA: Christen Sørensen Daugaard (1861-01-19)

Fra Chr. Sørensen til Laub.
Faaborg, 19. Januar 1861.

Kjære Hr. Biskop! Jeg takker Dem mange Gange for Deres kjære Brev. Det glæder mig især meget, at De er saa godt fornøiet med at reise omkring og forkynde s. 304 Guds Ord. Jeg tænkte, at det var en stor Besvær; men det er glædeligt, naar man er fornøiet med det Kald, hvortil Gud har kaldet os. Nu vil jeg og sende Dem min Tak for den skjønne Gave, som De sendte min Søn. Jeg skal ogsaa hilse Dem i hans Navn og sige Dem mange Tak. De kan troe, her blev Glæde! Vi fik den paa Nytaars Aften; og jeg maatte til at forklare ham, hvorledes Juletræet var. — — —

Nu tilsender vi Dem og Deres ganske Hus vores Hjertens Tak for al den Ære, De Alle har beviist os. Vi er Alle ved Helsen og lever vel. Kjære Venner, lever Alle vel! Jeg ønsker Eder et glædeligt Nytaar!

Jeg kan ikke undlade at tilmelde Dem en sørgelig Begivenhed. Den Præst Münster, som jeg skrev om i mit forrige Brev, han er død. Han holdt sin Fødselsdag d. 6. Januar ; da var han 40 Aar. Han var rask og munter d. 7. Januar ; da var Degnen omme hos Præsten ; Degnen og Præstens Fader sad inde i Stuen, og Præsten gik og spadserede paa Gulvet og talte med dem, og saa sank han pludselig ned og døde. Han gav ikke engang et Jammerskrig fra sig; de hentede strax Lægen, men død var han, og død blev han. Han blev begravet 15. Januar 1861 paa Nykirke Kirkegaard, og han holdt sin Afskedsprædiken her i Faaborg 15. Januar 1860. Jeg var med at følge ham til Graven; der var en talrig Forsamling, men Alle vare dybt nedbøiede af Sorg. —

Christen Sørensen.