Danmarks Breve

BREV TIL: Christen Sørensen Daugaard FRA: Hardenack Otto Conrad Laub (1863-06-24)

Fra Laub til Chr. Sørensen.
Viborg, 24. Juni 1863.

Min kjære Christen! Du har mere end een Gang skrevet om vore Løverdagaftener i gamle Dage. Hvad jeg da læste for Eder, var især i den sidste Tid, da Du var med, Prædikener, som jeg laante af min Broder i Langaa, der døde i Vinter. Da Du har havt Glæde af at høre dem, saa sender jeg hermed en lille Bog med sex Prædikener af den samme Mand, de sidste, han holdt i denne Verden, og ønsker, at Du maa have Glæde af at læse den for Dig selv, Din Kone, og, naar han bliver stor nok dertil, ogsaa for Din lille Søn. Her s. 308 have vi det for Tiden ikke rigtig godt; min Svigerinde har været syg siden Paaske og lidt meget Ondt, og vi veed endnu ikke, hvad det skal blive til. Bed ogsaa Du for os, at Gud vil hjælpe os med en god Tro igjennem den trange Tid!

20*

Din oprigtige Ven
O. Laub.