Danmarks Breve

BREV TIL: Hardenack Otto Conrad Laub FRA: Christen Sørensen Daugaard (1873-11-29)

Fra Chr. Sørensen til Laub.
Faaborg, 29. November 1873.

— — Nu arbeider de her i Nærheden paa en Jernbane. Naar den bliver færdig, saa kan det være muligt, at De faaer Fremmede. Vores Præst har talt med mig om, at naar den er færdig, saa vilde vi følges ad og besøge Dem. Præsten har og Bekjendte ved Viborg, og s. 360 havde stor Lyst til, at vi skulde gjøre den Fart. Han hedder Heiberg; vi ere rigtig glade ved ham; men De er min gamle og første Ven, og den glemmer jeg ikke.— —