Danmarks Breve

Canons. Andante. Naar i Bø - ge ...

s. 386 Canons.

Andante.

Naar i Bø - ge - lies duf - ten - de Sal

al - ting ti - er og Nat - ten er sval,

slaaer end en lit - le San - ger sin Trit-le høit i

Hal: syng kun e - ne, du Nat - ter - gal!

Allegretto.

Du mun - tre Kuk-kuk, saa sig mig da

nu, hvor man-ge Aar skat jeg le - ve? —

Kuk-kuk, Kuk-kuk, Kuk-kuk, Kuk-kuk,

s. 387

en, to, tre, fir’.

Moderato.

A1 - le Fug-le gjør Con-cert, syn-ge

liver som den har lært, ogsaa den, som kun kan lidt:

sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit!

Allegretto.

Lit - le Lær-ke, veed du hvad, jeg vil

og-saa væ-re glad; jeg føl-ger dig ei paa din

sky-høi- e Vei, men syn-ge som du kan jeg.

s. 388

Andantino.

Vi Klok-ker paa e - der kal - der, me-dens

Jor-den paa Ki-sten fal - der, vi skil - les

her, men mø - des der til - sam-men, A - men.

Moderato.

Den. som ei kan træf - fe reent, lian kan ei

syn-ge den-ne Ca - non.