Danmarks Breve

BREV TIL: Georg Brandes FRA: Julius Henrik Lange (1861-11-26)

Tirsdag d. 26. Novbr. 1861.

Cand. Nutzhorn tager sig herved den Frihed at indbyde Dem til at overvære et Foredrag, som han agter at holde Onsdag Aften Kl. 8½ i den mindre Apollosal (Nørrevold 28, 1ste Sal over Gaarden hos Spisevært Lange).

s. 46 NB. Lokalet bliver opvarmet. Hunde maa ikke medtages, heller ikke gjerne Damer, da Etatsraad Heiberg vil blive fremstilt i hele sin Nøgenhed.