Danmarks Breve

BREV TIL: Georg Brandes FRA: Julius Henrik Lange (1866-12-26)

BlaagaardsgadeNr. 49. Den 26de December 1866.

Kjæreste Ven! Hjertelig Tak for din Lykønskningsskrivelse og din Gave. Der er Ingen, som véd bedre end Du, hvor megen Lykke det er for mig, som jeg nu har opnaaet. Jeg har gaaet hele det forrige Aar og været kjedelig og tvær imod Dig og sat mit Lys under en Skjæppe; men herefter skal jeg sætte det paa en af de Stager, som Du har givet os. For Øjeblikket staar samme Stager hver paa sin Side af et kolossalt — og kolossalt dejligt — Minervahoved paa vort Bogskab. Venus fra Milo har vi paa Kakkelovnen og Juno i Fotografi paa Væggen, saa Du ser, at for dem, som tror paa Auspicier, er der taget Hensyn til højere Magter.

Jeg glæder mig saare til det Øjeblik, da jeg skal lukke min Dør op for Dig og føre Dig ind i denne fortryllende lille Æske .... vi fører et lidt robinsonagtigt Liv her endnu og har endnu ikke faaet nogen Pige, men ved din Moders Hjælp en meget fortræffelig Kone .... Der bliver meget at fortælle, naar vi ses. Maa jeg saa bede Dig om det lovede lange Brev. Det maa virkelig komme lidt snart. Farvel, kjære Georg! skaan Dig lidt selv i Paris; det maa vist være en anstrengende By.