Danmarks Breve

BREV TIL: Georg Brandes FRA: Julius Henrik Lange (1867-06-14)

Zürich14de Juni 1867.

Er det umuligt at træffe Dig i Paris? Jeg er jo fuldkommen blottet for Forestilling om dine Planer i den Henseende; men jeg vilde forbandet nødigt, at vi skulde gaa fejl af hinanden, hvis vi paa samme Tid var der. Hvis Du kommer der og vil træffe mig og vi ikke i Forvejen har kunnet aftale noget Rencontre, s. 153 saa er der i hvert Fald en overvejende Sandsynlighed for at finde mig i Louvre hver Dag, naar der er aabent, helst i de tidligere Timer — det skulde da være, at jeg var i Luxembourg. Udstillingen bryder jeg mig mindre om, skjønt jeg naturligvis ikke skal undlade at besøge den ....

Vi lever begge meget godt her og har tilbragt næsten 14 Dage paa en meget forfriskende Maade .... med at ture omkring i større og mindre Afstande og bestige et Par Bjergtoppe. Hvis Du ikke véd, hvad Du skal gjøre med Dig selv og er i slet Lune, saa se at komme herned og indlogér Dig paa en Alpetop, og sid der og blæs ad Verden. Dertil er de udmærket skikkede. Jeg elsker i alt Fald Bjergtoppe overordentlig højt, siden jeg har været oppe paa dem; det er saa behageligt at se Jordens Skyer ligge under sig i Fugleperspektiv. Her er saa ypperligt at være, at jeg læser Pausanias her som om det var en Roman af Walter Scott — før har jeg kun kunnet døje smaa Stykker af ham ad Gangen