Danmarks Breve

BREV TIL: Georg Brandes FRA: Julius Henrik Lange (1870-07-20)

London20de Juli.

.... Idag faldt et Dagblad mig i Haanden med nogle ækelt affekterede Ord af Bille: «Han har gjort Tigerspringet, de Franskes Cæsar!» Pascal siger etsteds: «Man kan benævne Paris paa to Maader, dels Paris, dels Hovedstaden i Frankrig; jeg foretrækker at sige Paris» ....