Danmarks Breve

VII Fra Tiden før Rejsen foreligge...

s. 38 VII

Fra Tiden før Rejsen foreligger en Del Breve og Smaabilletter, der bedre end en Andens Ord kan gjøre det, giver en Forestilling om Julius Langes Væsen i denne tidligste Ungdomstid.

Det første, meget lange, her stærkt forkortede Brev drejer sig mest om Heibergs Nye Digte, Exemplaret og Indholdet, særligt om En Sjæl efter Døden.