Danmarks Breve

X Jeg har aldrig set et Menneske s...

s. 102 X

Jeg har aldrig set et Menneske saa smukt af Glæde som Lange i de første Uger efter at han var bleven forlovet. Hans Ansigt formelig straalede under en rosenrød Filthat, som han i sit lykkelige Overmod havde anskaffet sig. Naturligvis maatte han i sin af Glæden forklarede Tilstand fotograferes, og da hans Venner naturligvis vilde eje hans Portræt, men han, for Alvor fattig som han var, umuligt havde Raad til at skjænke os sine Billeder, gav han ædelmodigt Tilladelse til at kjøbe Portræterne hos Fotografen. I den Anledning følgende Vidnesbyrd:

Jeg giver herved Stud. mag. Georg Brandes Bemyndigelse til at opkjøbe et uendeligt Antal af Portræter forestillende mig.

20. Dec. 1863.

Julius Lange.

Langes Forlovelse gjorde naturligvis Ende paa hans ubetingede Fortrolighedsforhold til mig. Han

s. 103 JULIUS LANGE
21 AAR

s. 104

s. 105 kunde ikke mere give saa meget af sin Tid og sine Tanker til en Venskabsforbindelse. Der var nu en Anden, som stod ham nærmere end Vennerne og som fik en Fortrolighed, der ikke lod sig dele. I den Anledning skrev han ved Aarsskiftet det følgende smukke, kloge, fintfølende Brev: