Danmarks Breve

VIII Fire Dage efter at Tilbuddet ...

s. 46 VIII

Fire Dage efter at Tilbuddet om Rejsen til Rom var bleven gjort Julius Lange, var han allerede undervejs. Hans Breve giver en fyldig Forestilling om, hvad denne Rejse kom til at betyde for ham.