Danmarks Breve

INDHOLD Side En Samtale paa Amage...

s. 241 INDHOLD

Side

En Samtale paa Amagervold, Hellenisme, Uvilje mod nordisk Arkæologi, Underkjenden af den kunstneriske Livsanskuelses Ret 1

Det Berigende i Julius Langes Personlighed 6

Lange som 21-aarig, hans Kres, hans Vid, hans kunstneriske Hang 11

Fællesstudium af Oldtidsliteratur. Opførelsen af «Filoktetes» 20

Langes Grundsyn paa Livet 23

Hans Forhold til Kvinden, til Filosofi, Æsthetik og Politik 31

Heibergs «En Sjæl efter Døden» 38

Første Rejse til Italien. Strassburg, Nizza, Rom. Hegel og Bibelen. Faderens Død. «Figentræet». Rafael, Michelangelo, Bernini, Tizian. Den danske Malerkunsts Fremtid. Hjemve og Udve. Sorrent 46

Hjemkomst. Tyfus. Kunstværkets og Beskuerens tre Stadier. Udkast til Afhandlingen «Fotografiens Æsthetik». Digt om Strassburger Münster. Michelangelo. Kritik af Heiberg. Uenighed om det Religiøse 88

Langes Forlovelse og Indkaldelse til Soldat. Ophold i Kastellet. Afgang til Hæren. Feltliv i Jylland og paa Fyen. Politiske Betragtninger. Schillers «Braut» og «Jungfrau». Anerkjendelse af den kunstneriske Livsopfattelses Værd. Sammenligning imellem Euripides’s og Goethes Ifigenia, antik og moderne Kunst 102

Afhandlingen om «Nyere dansk Genremaleri». Udvikling af en Livsanskuelse. Bekymringer. Dansk Literatur i November 1866. Bryllupsstemning 132

Side

Indtryk af London, Schweiz, Paris. Canton Appenzell. Anden italienske Rejse. Florens. Afhandlingen ora «Franske Kunstnere paa Verdensudstillingen». Rom. Satiriske Blik paa kjøbenhavnske Forhold. Spøg i Anledning af en Dedication. Afhandlingen «Om en Række antike Figurer og Hoveder». Kritik af Ibsens polemiske Dramer 148

Opfattelse af Kvindesagen. Satire over Mill. Uenighed og Sympathi med Vennen 172

Bedømmelse af «Lervognen». Gode Raad med Hensyn til et Ophold i London. Fordybelse i nordisk Arkæologi. Udbruddet af den tysk-franske Krig. Langes politiske Opfattelse af Danmarks Stilling til den. Han ser i Menneskeskikkelsens Historie Menneskets Historie; Grundtanken i hans store Værk. Han lægger Planer til Bøgerne om Kunstværdi og om Thorvaldsen. Hans Sorg over Frankrigs Fald 180

Skriftemaal og Beroligelse. Samliv med Ibsen. Lange giver gode Raad om Maadehold. En humoristisk Ytring af ham. Han opgiver al Kirkelighed, er for Fremtiden en stille Fritænker. Kritik af «Emigrantliteraturen». Medarbejder paa «Forklaring og Forsvar». Fortællingen «Hvirvelvinden og Kirketaarnet» 208

Julius Langes Danskhed. Hans Dod og Eftermæle 230