Danmarks Breve

BREV TIL: Michael Kiaer Raffenberg FRA: Wilhelm Marstrand (1840-06-17)

Romd. 17. Juni 1840.
Til Raffenberg.

Lider man saa ogsaa en Deel af aria cattiva, saa fylder dog dette materielle Dynd, som man desværre hiemme og paa ethvert Sted udenfor Rom maa vade i, Luften med en langt værre aria og da vi Kunstnere fordetmeste maae leve af Luften, saa faaer Tanken om at forlade Rom noget afskrækkende for os, hvis Nerver ere forkiælede af Hesperien. Saaledes omtrent lyde Puffene af det Skyts, som i Almindelighed opstilles imod vort Fædreland som jeg forsvarer saa godt jeg kan. Det er imidlertid naturligt at Følelsen af Hiemmet efterhaanden slappes.