Danmarks Breve

BREV TIL: Petra Ottilia Marstrand FRA: Wilhelm Marstrand (1841-02-19)

Münchend. 19. Februar 1841.

Til hans Moder.

Jeg sender Dig min Lykønskning og glæder mig til, at Veien for mine sønlige Følelser snart, ad Aare, kun skal være fra Øie til Øie, fra Læbe til Øre — det er dog den bedste, den meest uskrømtede Maade at tale paa, om og fattig paa Ord, saa uendelig rig i et Blik, dette Siælens uskrømtede Udtryk. Min Afreise herfra til Paris har jeg bestemt til d. 1, April hvilket dog er afhængigt af et Billedes Salg her. I Paris er det i saa Fald min Hensigt at blive en Maanedstid eller halvanden, men saa sporenstregs hiem og senest i Juni har Moder mig som jeg er med Luner og Gnaverier og Rynker paa Panden, dog haaber jeg med en god Kiole paa Kroppen. Her i München er min Helbred forresten langt bedre end i Italien. Dette Clima er mere mit Element og hiemme tænker jeg at blive som Fisken i sit Vand. At sende en Nordbo til Syden er som at sætte en Torsk i fersk Vand.