Danmarks Breve

BREV TIL: Troels Caspar Daniel Marstrand FRA: Wilhelm Marstrand (1848-03-28)

Romd. 28. Marts 1848.
Til Broderen Troels.

Jeg har nu afsendt mine Billeder til Udstillingen. — Mine Billeder, som jeg sender, ere ikke Resultatet af hvad jeg har lært; de ere kun Prøveklude, unter uns, og jeg haaber i Hiemmet, hvis Tingene gestalte sig bedre, at giøre mig Selv og Eder mere Ære. En stor Rest af Studier og Skitser og et Par Smaabilleder komme bagefter.