Danmarks Breve

BREV TIL: Troels Caspar Daniel Marstrand FRA: Wilhelm Marstrand (1854-05-26)

Venedigd. 26 Mai 1854.
Til Broderen Troels.

Vi leve her den ene Dag som den anden, just ikke meget morsomt! Vi have heller ikke meget bedre Veir end hiemme paa denne Tid og hvert Øieblik faaer man en lille Forkiølelse eller Forhedelse. — Jeg har nu gaaet længe i Tvivl om hvad jeg skulde begynde paa af de mange Billeder, jeg s. 70 har udkastet og har været meget mismodig. Imidlertid haaber jeg nu, at faae et Billede igang med Munke og bestemme vi saa at blive her i Sommer, saa har jeg ogsaa nogle Malerier fra Canalerne. Høyen har været her og Skovgaards.