Danmarks Breve

BREV TIL: Troels Caspar Daniel Marstrand FRA: Wilhelm Marstrand (1854-08-21)

Mailandd. 21. August 1854.
Til Broderen Troels.

— Her er et Maleri i Mailand, Lionardos Nadver, som i sin næsten aldeles ødelagte Tilstand har grebet mig allermest næsten af Alt hvad jeg har seet. Dette Billede er af større Værd end 20 Billedgallerier. Dominicanerne have i det 17de Aarhundrede fordærvet det og hugget en Dør ind igjennem det, for at faae Maden beqvemmere fra Kiøkkenet (til Refectoriet).