Danmarks Breve

BREV TIL: Just Mathias Thiele FRA: Wilhelm Marstrand (1864-06-15)

Roeskilded. 15. Juni. 1864.
Til Thiele.

Vi have det mageløst fortræffeligt i denne gamle Præstegaard. Her er den deiligste Have, bugnende af Frugter in petto og Blomster, fortryllende Udsigter paa denne lille Plet, en Afvexling saa stor, at vi slet ikke endnn have været fristede til Udflugter, og saa den nære Beliggenhed ved Kirken jeg gaaer derover i Sloprok og Tøfler og med Arbeidet gaaer det flink, jeg har allerede anlagt en s. 77 Deel af Billedet. Det er jo nok noget anstrængende, men jeg overdriver heller ikke Kræfterne: fra 7 til 11 males, saa gaaer jeg over og spiser Frokost, saa igien fra 12½ til 4; saa spises til Middag, deilig oplagt Mælk og gode Grønsager, saa har jeg ogsaa god Viin. Saa tilbringes Resten af Dagen med hvad der forefalder og hvad Øieblikkets Lyst byder. Her er ogsaa godt at bade.