Danmarks Breve

BREV TIL: Just Mathias Thiele FRA: Wilhelm Marstrand (1864-06-17)

Roeskilded. 17. Juni 1864.
Til Thiele.

De øvrige Sager kan jo afgiøres uden mig. Jeg har det saa godt, at det er Synd at forstyrre min idylliske Ro.