Danmarks Breve

BREV TIL: Just Mathias Thiele FRA: Wilhelm Marstrand (1864-09-19)

Roeskilded. 19. Sept. 1864.
Til Thiele.

Hvis Prindsen af Wales og Kone kommer, saa maa jeg jo forevise Capellet. Vi have taget Stilladset ned fra den ene Væg og skiøndt Billedet ikke er ganske færdigt finde dog Alle, at det giør Virkning. —