Danmarks Breve

BREV TIL: Just Mathias Thiele FRA: Wilhelm Marstrand (1865-07-28)

Roeskilded. 28. Juli. 1865.
Til Thiele.

— Uden Forkleinelse for Emservandet ere disse varme Luftbade, idetmindste i Roeskilde Luft til sildig ud paa Natten vist meget hensigtsmæssige som Bonden sagde om St. Gotthardshundene. Kan Vandet hielpe Troels Lund saa Respect for det. Han saa rigtignok kun ussel ud da jeg saa ham sidst. —

s. 78 — Varmen giør noget doven, saa at jeg ikke er saa qvik ved Arbeidet, imidlertid naaer jeg vel det jeg skal giøre iaar.