Danmarks Breve

BREV TIL: Just Mathias Thiele FRA: Wilhelm Marstrand (1865-09-02)

Roeskilded. 2. Sept. 1865.
Til Thiele.

Vi have det fortræffeligt i denne friske danske Biergby. Mit Arbeide er gaaet ganske flink fra Haanden, jeg har kun tilbage at retouchere Billedet til næste Sommer og saa male Christusfiguren.