Danmarks Breve

BREV TIL: Troels Caspar Daniel Marstrand FRA: Wilhelm Marstrand (1866-05-31)

Kiøbenhavnd. 31. Mai. 1866.
Til Broderen Troels.

— Men der maa dog være Mening i en Mands Liv og han vil komme til at erkiende, at han staaer under Guds kiærlige Varetægt som alle vi andre Stakler og at det er hans Mening igiennem Vildfarelser i vor Stræben at lære os den rette Vei at kiende, men den Erfaring maa Enhver selv giøre, det nytter ikke, at Andre mange Gange have giort den og præket den for Andre, man troer ikke paa den, før man Selv føler dens Sandhed og det er aldrig forsiide. — Folk kan ikke holde ud i Længden at hænge med Næbet, det er Livet for kort til. —

— Jeg drikker Mælk hver Frokost og mangengang om Aftenen før jeg gaaer iseng og det befinder jeg mig godt ved; jeg er i det Hele ualmindelig rask i den senere Tid. Jeg troer at selv den Siælegymnastik jeg har været underkastet har været god for mig. Jeg seer ikke saameget Smaavrøvlet mere.