Danmarks Breve

BREV TIL: Troels Caspar Daniel Marstrand FRA: Wilhelm Marstrand (1866-12-31)

Nytaarsaften1866.
Til Broderen Troels.

— Ligevægt i Siælen som i Tingene, saa at man med Tak vil modtage hvad man kan faae og ikke forlange det man ikke kan faae. Jeg trænger saagodtsom Nogen til at mindes om denne Sandhed, thi denne urolige Higen efter Mere giør, at man ikke engang ændser det Gode man har og det er s. 80 en ond Dæmon, der besætter os. Hun maae tvinges. Jeg har i Julen havt et Anfald af Melancholie, nu er det gaaet over og jeg troer virkelig, at de svenske Bank jeg faaer bevirke en heel Deel. Vi ere nogle stakkels afhængige Stympere, naar Ulykken kommer ; men den har sin Gavn.