Danmarks Breve

BREV TIL: Poul Frederik Marstrand FRA: Wilhelm Marstrand (1867-08-13)

Kiøbenhavnd. 13. August 1867.
Til hans ældste Søn Povl.

(Som dengang opholdt sig paa Frederiksværk).

Moders Monument er nu færdigt og meget smukt. Det er decoreret med en smuk indhugget Bøgegren med en Nattergal. Det skal nu snart opstilles.(Den 24. Januar 1867 døde Marstrands begavede, især musikalsk begavede Hustrue Margrethe Christine fød Weidemann, Datter af Overretsprocurator Justitsraad Weidemann.)