Danmarks Breve

BREV TIL: Poul Frederik Marstrand FRA: Wilhelm Marstrand (1867-08-23)

Kiøbenhavnd. 23. August 1867.
Til Povl.

Jeg har maattet ligge og er endnu ikke videre, end at jeg har havt Igler idag bag Øret, for at søge at blive fri for Hovedsmerter, som i lang Tid har plaget mig og forhindret mig i at arbeide. Igaar s. 82 maatte jeg holde Ørene stive, idet jeg med en Deputation herfra Academiet var i Fredensborg hos Kongen, hvor vi spiste til Middag i Selskab med alle de fremmede Fyrster og Fyrstinder. Vi overbragte Dronningen og Kongen af Grækenland Diplomer som Medlemmer af Academiet. Jeg talede med den russiske Storfyrstinde og hendes Datter, som skal givtes med Grækerkongen og det Hele var meget behageligt, naar jeg blot ikke havde havt den Hovedpine og været saa døv paa det ene Øre, saa at jeg knap kunde skielne fra hvilken Side man talede til mig.

6