Danmarks Breve

BREV TIL: Poul Frederik Marstrand FRA: Wilhelm Marstrand (1867-10-25)

Kiøbenhavnd. 25. October 1867.
Til Povl.

— Vi have det ret godt, men jeg selv er ikke just saa flink, jeg bliver saa let træt og kan ikke holde ud at arbeide som før. Jeg føler desværre allerede at Ungdommen er forbi.