Danmarks Breve

BREV TIL: Poul Frederik Marstrand FRA: Wilhelm Marstrand (1867-11-21)

Kiøbenhavnd. 21. November 1867.
Til Povl.

Roed har malet mit Portrait meget lignende og jeg maler hans igien. Jeg har malet Chr. Hage fra Nakskov og arbeider paa forskiellige Holbergske Billeder foruden paa mit store. Mit Befindende er bedre.