Danmarks Breve

BREV TIL: Poul Frederik Marstrand FRA: Wilhelm Marstrand (1868-05-17)

Kiøbenhavnd. 17. Mai 1868.
Til Povl.

— Naar blot Kræfterne slaae til, saa at man kan arbeide.