Danmarks Breve

BREV TIL: Poul Frederik Marstrand FRA: Wilhelm Marstrand (1869-02-28)

Kiøbenhavnd. 28. Februar 1869.
Til Povl.

For 8 Dage siden, passerede det, at begge mine store Vinduer blæste ind og jeg havde en urolig Nat med Larm og Angest over mine Sager, som heelt vare udsatte for Veir og Vind. Jeg har nu faaet Jernsprosser sat ind, saa nu haaber jeg at saadan Fare er forbi. Jeg har nu endt mit store Maleri og solgt det til Galleriet og Vedkommende ere meget tilfredse dermed, saaat nu har jeg blot nogle mindre Billeder at fuldende samt et Par Portraiter og saa bereder jeg mig til i Slutningen af April at kunne tiltræde Reisen med Skovgaard til Italien. Forinden faaer jeg Overdragelsen af det store Billede til Universitetet, men Væggen vil jeg først arbeide paa at faa beklædt med Kobber. Du kan skaffe mig at vide hvor brede man kan faae Pladerne fra Valtseværket, Prisen paa dem, naar de ere 1 Linie tykke, eller hvor tykke de i Almindelighed udvaltses. Holger Roed har længe været syg af Halssyge med Feber og Øiet er hellerikke bedre. Det er en haard Skiæbne.