Danmarks Breve

BREV TIL: Poul Frederik Marstrand FRA: Wilhelm Marstrand (1869-04-26)

Kiøbenhavnd. 26. April 1869.
Til Povl.

Nu stunder Reisen til Rom, jeg tænker at vi, Skovgaard, Kittendorff og jeg reise med Dampskibet til Lybeck paa Onsdag Middag.