Danmarks Breve

BREV TIL: Poul Frederik Marstrand FRA: Wilhelm Marstrand (1869-07-15)

Romd. 15. Juli 1869.
Til Povl.

Jeg har hidtil havt meget behagelige Nydelser ved at igiensee Italien med alle dets Skatte ; men da Tiden til at arbeide synderligt er for kort, indskrænker jeg mig mere til Betragtning og haaber Udbytte deraf i Hiemmet. Med mine Øine gaaer det tilbage, jeg kan ikke længere see ret skarpt og tegne Smaating kan jeg ikke, men jeg er jo ogsaa snart de 60.