Danmarks Breve

BREV TIL: Troels Caspar Daniel Marstrand FRA: Wilhelm Marstrand (1870)

Kiøbenhavn1870.
Til Broderen Troels.

Igaar kom der en sørgelig Efterretning, at Moldenhaver var bleven lammet i venstre Side ovre i Jylland hos hans tilkommende Svigersøn — saa den ene bedrøvelige og jammerlige Tidende møder efter den anden — de frygtelige Begivenheder, der forestaae, nedstemme mig ogsaa, saa jeg føler mig temmelig ussel; altid gaaer jeg med Smerter, saa i Foden saa i Ryggen, og veed ikke, hvad jeg skal tage fat i eller giøre. Jeg vil nu om et Par Dage komme ud til Dig og prøve at tage et Par Bade i Øresundet, men jeg vilde jo nødig bringe Forstyrrelse og gnavent Lune med mig.