Danmarks Breve

BREV TIL: Troels Caspar Daniel Marstrand FRA: Wilhelm Marstrand (1871-05-30)

Carlsbadd. 30. Mai 1871.
Til Broderen Troels.

Nu have vi da den halve Tid overstaaet. Begyndelsen var meget drøi at faae Bugt med, efterat Nyhedens Interesse var bleven tilfredsstillet. Vi have døiet en afskyelig Kulde. Nu have vi paa eengang faaet Varme og befinde os desaarsag langt bedre. Tiden gaaer nu hurtigt, og jeg haaber, at Kuren skal giøre mig godt; kun er Gigten i Foden ikke bedre og Lægen vil, at jeg skal giøre en s. 94 Eftercuur i Teplitz. Vore smaae Julier tage dem kun tarveligt ud imod den Luxus, som her er i Damernes Paaklædning, men det er det Samme, vi have Luften, Vandet og Føden saagodt som de Rige.

Hvad det var en uhyre Katastrofe i Paris, men den maa dog bære noget i sit Skiød til en bedre Tilstand, skiøndt Midlet synes rædsomt. Nu vil det dog vel være ude med Demokratiets Fortræffelighed som Statsstyrelse. Ordenen og Underordnelsen er en Nødvendighed; om der ogsaa imellem kan være Uretfærdighed hos de Styrende, det er dog for Intet at regne imod Anarchiet eller den Enkeltes Selvbestemmelsesret. Nu maa dog vel Paris ja Frankrig være tæmmet for lang Tid. —