Danmarks Breve

BREV TIL: Poul Frederik Marstrand FRA: Wilhelm Marstrand (1871-07-27)

Kiøbenhvnd. 27. Juli. 1871.
Til Povl.

Jeg har i den senere Tid ikke været rigtig rask og har underkastet mig en Diætcuur. Det er efter Hornemanns Sigende en Gren af Sukkersyge. Det vil sige, det er Fordøielsesorganerne, der ikke ere i Orden. Det virker saa ilde paa Humeuret og Kræfterne. Nu er jeg bedre og jeg er nu snart færdig i denne Uge med Billedet i Universitetet, s. 97 men har fremdeles Saameget at skulle have færdigt, at jeg gruer ved det. Nu forestaaer Billedet til Banken og derefter skal jeg male de 2 Billeder paa Siderne af det Store i Universitetet. Jeg har faaet Bestilling derpaa imod en successiv Afbetaling i mindre Portioner og kan male det efter min Beqvemmelighed, men der hører Kræfter til, jeg vil haabe, at de ikke svigte.