Danmarks Breve

BREV TIL: Poul Frederik Marstrand FRA: Wilhelm Marstrand (1871-11-27)

Kiøbhvn. d. 27. Novbr. 1871.
Til Povl.

Kiære Povl, jeg sidder idag oppe og har faaet Buxer paa og skriver dette Par Ord til Dig med Hilsen og Tak for Dine gode Breve. Det gaaer jo kun langsomt med min Helbredelse, men det gaaer dog fremad. Jeg kan begynde at røre et Par af Fingrene — men Hovedet er frisk og jeg kan læse. Alle gode Venner tage al mulig Deel i min Tilstand og jeg har mange gode Venner. Saa læse de for mig og der musiceres, saa Tiden gaaer ret godt.