Danmarks Breve

BREV TIL: Poul Frederik Marstrand FRA: Wilhelm Marstrand (1872-01-26)

Kiøbenhavnd. 26. Januar 1872.
Til Povl.

— Her have vi slet ingen Vinter, kun Regn og Taage og Mørke, men vi ere da alle raske paa mig nær, der endnu ikke kan røre den venstre Arm. Jeg kan gaae oppe, men har ikke Kræfter til at arbeide ; jeg læser og lader mig pleie paa det Bedste. Lægerne have forudsagt mig, at det vilde gaae langsomt, men ere i det Hele vel fornøiede med Fremgangen, men Taalmodighed skal der til —

(Samme Brev fortsat af Broderdatteren Petra Marstrand.)

Din Fader blev saa træt, da han havde skrevet denne Side til Dig, at han ei formaaede at skrive Brevet færdig; han kunde ei sove om Natten, laae hele Tiden og skrev og læste i Drømme, især fransk, som han i den seneste Tid har læst meget. Han var reent daarlig om Morgenen og i to tre Dage har han nu maattet holde Sengen igien. Nu idag den 30te Januar har han det godt igien og jeg skriver derfor dette til dig —