Danmarks Breve

BREV TIL: Poul Frederik Marstrand FRA: Wilhelm Marstrand (1872-05-31)

Kiøbenhavnd. 31. Mai 1872.
Til Povl!

Endnu liggende tilsengs skriver jeg til Dig, da det kun gaaer langsomt med mig. Jeg fik en slem Forkiølelse, som satte mig tilbage og som knap nok endnu er rigtig hævet ; imidlertid stoler jeg paa den bedre og varmere Tid, der kommer og haaber, at den skal øve Indflydelse paa Armen, som endnu er ligesaa lam, som for 8 Maaneder siden. Du kan begribe, at det giør mig ikke lidt bange for Fremtiden, om det skulde blive saaledes ved, thi endnu er jeg ikke istand til at bestille det Mindste og hvorledes det skal gaae, naar jeg ikke igien kan komme til at arbeide og fortiene Noget er svært at sige. Dog, da jeg ellers er rask og det jo er gaaet Andre under lignende Omstændigheder godt, saa haaber jeg endnu fremdeles. Det har glædet mig usigelig, at det gaaer Dig saa godt, at Du saa freidigt s. 104 stræber fremad og udvikler Dit indre Menneske saa sundt og godt og bevarer Forsættet saa godt om at vende tilbage, naar Du har lært tilstrækkelig at stole paa Dine egne Kræfter. Jeg tænker bestandig paa, at det dog nok forundes mig at leve endnu noget sammen med mine Børn og see dem begynde deres egen Bane.