Danmarks Breve

Fortegnelse over Malerier udstil...

s. 133

Fortegnelse
over
Malerier
udstillede
af
V. Marstrand
i Aarene 1829 —1873.

s. 134