Danmarks Breve

Vilhelm Marstrand. Breve Og ...

s. II

Vilhelm Marstrand.

Breve Og Uddrag Af Breve Fra Denne Kunstner.

Samlede Og Ledsagede Med Nogle Indledende Ord
Af
Etatsraad Raffenberg.

KjØbenhavn.
Trykt hos J. H. Schultz.
1880.

s. III