Danmarks Breve

BREV TIL: Rasmus Lund FRA: Carl Cederfeld de Simonsen (1879-09-10)

Forbindelsen mellem Konfirmationen og den første Altergang samt Udeladelsen af særligt Skriftemaal for de konfirmerede unge.
1879, d. 10. September, fra Provst Cederfeld de Simonsen til Lund:

„Kjære Hr. Pastor Lund!

„Da det er blevet mig meddelt, at De ved den sidst afholdte Konfirmationshandling i Ansgarskirken afvigte Foraar skulde have taget Konfirmanderne til Alters samme Dag som de blev konfirmerede, tillader jeg mig herved at udbede mig Deres Erklæring om, hvorvidt denne Meddelelse er stemmende med Sandheden“.