Danmarks Breve

BREV TIL: Rasmus Lund FRA: Carl Cederfeld de Simonsen (1879-09-23)

1879, d. 23. September, fra Provsten til Lund:

„Under 10. d. M. tilskrev jeg Deres Velærværdighed et Brev af følgende Indhold:

(se Brevet oven for)

„Da der nu er hengaaet over en Uge, siden jeg afsendte dette Brev, og jeg endnu ikke har erholdt Svar paa min Forespørgsel, maa jeg formode, at Brevet er gaaet tabt paa en eller anden Maade, og jeg tillader mig derfor paa ny at udbede mig Deres Erklæring i den omhandlede Sag.“