Danmarks Breve

BREV TIL: Carl Cederfeld de Simonsen FRA: Rasmus Lund (1879-09-26)

1879, d. 26. September, fra Lund til Provsten:

„Kjære Hr. Provst!

„For at De ikke vedblivende skal tro, at Deres Breve til mig bortkommer, vil jeg meddele Dem, at jeg har modtaget dem begge, og at den af Dem begjærede Oplysning selvfølgelig saare beredvilligt skal blive Dem tilsendt — og det i Løbet af nogle Dage. At den ikke følger hermed, kommer af, at jeg for Sagens Skyld nødigt vil sende den uden at medgive et udførligere Brev til Dem, hvortil jeg i Øjeblikket mangler tornøden Ro.“