Danmarks Breve

BREV TIL: Carl Cederfeld de Simonsen FRA: Rasmus Lund (1880-03-13)

1880, d. 13. Marts, fra Lund til Provsten:

„Kjære Hr. Provst!

„Et Brev til Biskoppen i Anledning af Konfirmations- og Altergangsspørgsmaalet vil, om alt gaar vel, komme Dem til Hænde i Morgen eller paa Mandag. Havde jeg været rigtig rask i Dag, havde jeg meddelt Dem dette mundtligt.“