Danmarks Breve

BREV TIL: Carl Cederfeld de Simonsen FRA: Rasmus Lund (1880-03-16)

1879, d. 16. Marts, fra Lund til Provsten:

„Kjære Hr. Provst!

„Jeg skal meddele Dem, at jeg i dette Øjeblik rejser til Aalborg for at bringe Biskoppen et Brev i Konfirmations-Sagen og om muligt tale med ham derom.“