Danmarks Breve

BREV TIL: Rasmus Lund FRA: Carl Cederfeld de Simonsen (1880-03-19)

1880, d. 19. Marts, fra Provsten til Lund:

„Biskoppen har under 17. dennes tilskrevet mig følgende:

„ „Hoslagt fremsendes en mig i Gaar af Valgmenighedspræsten, Pastor R. Lund, Øster Jølby. overleveret Skrivelse af 13. d. M. angaaende Konfirmationen og den i Forbindelse dermed staaende første Altergang for Konfirmanderne, i det jeg udbeder mig Deres Højærværdigheds Erklæring desangaaende. Navnlig ønsker jeg ogsaa oplyst, hvor mange Konfirmander Pastor Lund aarlig har haft i Gjennemsnit, boende i en Afstand af over 2 Mil fra Ansgarskirken, ligesom jeg ogsaa ved denne Lejlighed ønsker oplyst, hvorledes det bliver muligt for Pastor Lund tilstrækkeligt at forberede de Konfirmander, som bor meget langt fra Ansgarskirken. “

„Foranlediget heraf turde jeg maaske herved udbede mig de saaledes forlangte Oplysninger tilstillede fra Deres Velærværdighed. “