Danmarks Breve

BREV TIL: Rasmus Lund FRA: Carl Cederfeld de Simonsen (1882-01-16)

1882, d. 16. Januar, fra Provsten til Lund:

„I Henhold til Biskoppens Skrivelse til mig af 12. ds. tillader jeg mig herved at erindre Deres Velærværdighed om, at De endnu ikke har besvaret den Skrivelse, som han i Novemoer Maaned f. A. lod Dem tilstille ved mig i Anledning af Deres til ham indgivne Ansøgning om at maatte tage Deres Konfirmander til Alters paa Konfirmationsdagen i Forbindelse med den øvrige Gudstjeneste.“