Danmarks Breve

BREV TIL: Rasmus Lund FRA: Peter Engel Lind (1882-01-28)

1882, d. 28. Januar, fra Biskoppen til Lund:

„Deres Brev af 17. Januar modtog jeg først i Gaar. Hvad Indholdet angaar, at De taler om at tage et Barn paa 11 Aar, der ikke er sygt, til Alters, da kan De vel vide, hvad jeg maa sige dertil. Mit Svar er, at jeg ikke er bemyndiget til at give Tilladelse dertil, og at De, dersom De tager Barnet til Alters, forser Dem mod Kirkens Lov.“