Danmarks Breve

Det er ikke min Hensigt paa efterfø...

s. 1 Det er ikke min Hensigt paa efterfølgende Blade at give en udførlig Beretning om de Forhold, der har ført til, at min Anerkjendelse som Præst i Valgmenigheden paa Mors ved kgl. Resolution af 20. Januar blev tagen tilbage. Derimod vilde jeg saa vidt muligt fremlægge de tjenstlige Skrivelser, som har været vekslede mellem de folkekirkelige Myndigheder og mig i de Sager, som har ført dertil.

Og jeg vil søge at belyse disse, dels ved at optage enkelte private Breve, dels ogsaa ved en kort Oversigt efter hvert Afsnit, hvori det lille Skrift vil falde. Jeg har nemlig tænkt, for at gjøre det lettere at overse, at dele det efter Sager, der har været forhandlet om.