Danmarks Breve

Rettelser. Paa Grund af den korte ...

s. 63 Rettelser.

Paa Grund af den korte Frist for denne Bogs Trykning har Forfatteren ikke selv kunnet læse Korrektur og der har derfor indsneget sig følgende Fejl, som bedes rettede før Læsningen.

S. 3, L. 5 f. o. : kom, læs: for.

S. 11, L. 6 f. o.: af den os, læs: af den hos os.

S. 13, L. 1 f. n.: efter Daabspagten, læs: efter Bekræftelsen i Daabspagten. S. 18, L. 13 f. o.: modtage, læs: medtage.

S. 24, L. 8 f. n.: som tidligere, læs: samtidig,

S. 28, L. 18 f. n.: mod, læs: med.

S. 28, L. 18 f. n.: de har, læs: de havde.

S. 28, L. 20 f. n.: vidste ej, læs: vidste jo.

S. 34, L. 12 f. o.: Tilsigelsen, læs: Tilegnelsen.

S. 35, L. 5 f. n.: »Absolutionen« og den, læs: »Absolutionen «, den.

S. 36, L. 8 f. n.: raade, læs: raadede.

S. 48, L. 9 f. n.: støtte, læs: stille.